Устойчивое развитие

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАР

«Maker (Мэйкер)» ЖШС еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы негізгі стратегиялық мақсаты – адам өліміне алып келетін жарақаттанудың алдын алу, жазатайым оқиғалардың, кәсіптік аурулардың, өрттер мен өндірістік авариялардың санын азайту. Еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқарудың қолданыстағы жүйесін үнемі жетілдіреміз. Near Miss (ықтимал қауіпті оқиға) бағдарламасы енгізілді, соның арқасында технологиялық регламенттерді бұзудың барлық фактілері тіркеледі, осылайша олардың негізінде қауіпті оқиғалардың пайда болу ықтималдығын болжайды. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында кәсіпорында микро-жарақаттанулар бақыланады. Ұқсас микро-жарақаттанулар жиі пайда болған кезде олардың пайда болу себептерін жою үшін алдын алу шаралары қабылданады. Біз еңбек қауіпсіздігінің жоғары мәдениетін құруда кезең-кезеңімен ілгерілейміз, оның негізгі принциптері басқарудың барлық деңгейлеріндегі басшылардың міндеттемесі мен көшбасшылығы, әрбір қызметкердің қауіпсіздік мәселелеріне саналы және адал көзқарасы болып табылады.

 

Экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін «Maker (Мэйкер)» ЖШС негізгі процестері:

 • заңнамалық, лицензиялық және корпоративтік талаптарды сәйкестендіру;
 • теріс әсер ету көздерін бақылау және көрсетілетін экологиялық әсерді бағалау;
 • экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы тәуекелдерді басқару;
 • шығарындыларды, өндіріс және тұтыну қалдықтарын, жерді қорғауды басқару;
 • экологиялық мониторинг және өндірістік экологиялық бақылау;
 • экологиялық қауіпсіздік жөніндегі корпоративтік талаптарды сақтау саласындағы мердігерлік ұйымдардың қызметін басқару;
 • экологиялық қауіпсіздік саласындағы корпоративтік және статистикалық есептілікті басқару;
 • экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметті талдау;
 • қоршаған ортаның жай-күйін мониторингілеу жөніндегі іс-шаралар (ауа ортасының, ағынды сулардың, жер асты суларының және санитариялық-қорғау аймағының шекарасындағы топырақтың жай-күйі, өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі қызмет);
 • қоршаған ортаны қорғау жөніндегі техникалық іс-шаралар жоспарлары (қоршаған ортаға теріс әсерді азайту мақсатында жабдықтарды жаңғырту);
 • қоршаған ортаға теріс әсерді жою жөніндегі нысаналы экологиялық бағдарламалар (инвестициялық жобалар);
 • өндірістік экологиялық бақылау бағдарламалары;
 • қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттама.

 

Оқыту

 • Кәсіпорын Жарғысына сәйкес «Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы басшыларды, мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру» қызмет түрлерінің бірі болып табылады;
 • 2017 жылғы 7 қыркүйекте металлургия, тау-кен, машина жасау, жеңіл өнеркәсіп үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында, сондай-ақ қысыммен жұмыс істейтін жүк көтергіш құрылыстар, қазандықтар мен ыдыстар объектілерінде жұмыстарды жүргізу құқығына келесі қызмет түрлері бойынша аттестат алынды: өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау; қауіпті өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу.

 

Еңбек медицинасы саласындағы бағыттар

 • кәсіптік аурулар бойынша бақылау тәуекел тобындағы қызметкерлерді сауықтыру;
 • зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлерді санаторлық-курорттық сауықтыру;
 • өндірістен қол үзбей тағайындалған емдеуді жүргізу;
 • фельдшерлердің жұмысын ұйымдастыру;
 • ЖҚА бойынша тәуекел тобы қызметкерлерінің қан қысымын өлшеу.

 

Өрт қауіпсіздігі, АҚ және ТЖ саласындағы бағыттар

 • бөлімшелерді автоматты өрт дабылы және автоматты өрт сөндіру жүйесімен жабдықтау;
 • өрт қауіпсіздігі саласында жыл сайынғы жарыстар өткізу;
 • апатқа қарсы жаттығулар мен оқу дабылдарын өткізу.